Help de Brediusaantekeningen over kunstenaars werkzaam in andere steden toegankelijk te maken

De archiefaantekeningen van Abraham Bredius bevatten een schat aan informatie over Nederlandse kunstenaars uit de zeventiende eeuw. Door scans van de Brediusaantekeningen van metadata te voorzien, zijn ze straks gemakkelijk doorzoekbaar in RKDexcerpts.

Speuren in de archieven

Vanaf de jaren zeventig van de negentiende eeuw bracht Abraham Bredius (1855-1946), Rembrandtspecialist en tot 1909 directeur van het Mauritshuis, ontelbare uren door in de toen nog niet openbare Nederlandse archieven. Als een van de eersten verrichtte hij diepgaand onderzoek naar kunstenaars die tussen de late zestiende en het begin van de achttiende eeuw werkzaam waren. Hij deed dat op een systematische wijze en noteerde wat hem van belang leek voor de kennis omtrent hun leven en werk.

Bredius’ speurzin resulteerde uiteindelijk in tienduizenden excerpten: op kleine strookjes papier genoteerde samenvattingen van evenzovele vermeldingen uit archiefstukken. Een gedeelte van zijn vondsten verwerkte hij in publicaties, onder meer in de rubriek ‘Archiefsprokkelingen’ in het tijdschrift Oud Holland en in de fameuze, uit zeven delen bestaande Künstler-Inventare, maar veel bleef ongepubliceerd.

 

Van fotokopie naar online database

De door Bredius verzamelde gegevens vormen nog altijd een schat aan informatie over leven en werk van Nederlandse schilders. Van bijzonder belang zijn de notities die Bredius maakte in het gemeentearchief van Middelburg dat in de Tweede Wereldoorlog verloren is gegaan. Dankzij de Brediusaantekeningen krijgen we nog een beeld van wat er in het Middelburgs archief ooit werd bewaard.

Tot op heden zijn fotokopieën van de Brediusaantekeningen, verdeeld over de reeksen ‘Kunstenaars’ en ‘Steden’, op de studiezaal van het RKD te raadplegen. De bedoeling van dit project is om met hulp van het publiek de excerpten van metadata te voorzien. Dit houdt in dat u wordt gevraagd om de in de excerpten vermelde gegevens, zoals plaatsnamen, data, persoonsnamen en beroepen, te registreren en bovendien het aktetype vast te stellen. Nadat u een account heeft aangemaakt, kunt u meteen aan de slag.

De excerpten die betrekking hebben op kunstenaars werkzaam in Amsterdam zijn inmiddels beschreven. We gaan nu aan de slag met kunstenaars werkzaam in andere steden zoals Den Haag, Leiden, Delft, Dordrecht en Middelburg. Na afloop van het project zullen de scans van de afzonderlijke excerpten met de bijbehorende metadata worden overgezet in de database RKDexcerpts, zodat de Brediusaantekeningen online toegankelijk zijn.

 

Duik in de wereld van zeventiende-eeuwse kunstenaars

Meehelpen om de Brediusaantekeningen online doorzoekbaar te maken, houdt in dat u kennis maakt met leven en werk van zeventiende-eeuwse kunstenaars. Met hun familie en anderen in hun sociale netwerk, en met de regeling van hun financiën. Maar ook hoe zij, in testamenten bijvoorbeeld, hun nalatenschap regelden, want misère en dood lagen in de zeventiende eeuw nadrukkelijk op de loer. En net zoals tegenwoordig berokkende men elkaar schade, zowel financieel, materieel als fysiek. Daarover biedt een aantal documenten inzicht, soms op indringende wijze.

 

Praktisch

> Lees de Invoerinstructies goed door alvorens u begint met invoeren. Zo weet u wat er van u wordt verwacht.

> Heeft u een vraag? Stuur een mail naar de projectleider: laemers@rkd.nl.

Aanmelden voor dit project

Statistieken

Hulpdocumenten

Invoerinstructies

Deelnemers

Suzanne Laemers
Projectleider
Suzanne Laemers
Controleur
23 deelnemers
Vrijwilligers